Väinämöisen Soutu on esimiehinä toimiville tarkoitettu räätälöitävä kurssikokonaisuus. Tavoitteena on lisätä esimiehinä toimivien tietoja ja taitoja uudelle tasolle.

Kursseja räätälöidään esimerkiksi:

Tiimien vetäjille

Esimiehille ja työnjohtajille

Keskijohdolle

Tiimeille


Väinämöisen Soutu soveltuu yrityskohtaiseen koulutukseen tai projektiryhmän työn edistämiseen. Voimme räätälöidä myös yleisempiä kursseja vaikkapa naisesimiehille tai tietyn toimalan esimiehille.


Väinämöisen Soutu 

Mestarikurssi esimiehille

Pani haahen haljakkahan, punaisehen pursipuolen

kokat kullalla kuvasi, hopealla holvaeli.

Niin huomenna muutamana, aamulla ani varhain

lykkäsi venon vesille, satalauan lainehille

kuorikiskoilta teloilta, mäntyisiltä järkälöiltä.