Ilmarisen Kierros on kaikille esimiehinä ja johtajina toimiville tarkoitettu kurssi. Kurssi toteutetaan pääasiassa käytännön harjoitteina, joissa käytännön työssä tarvittavia taitoja kehitetään edelleen. Harjoitteissa on mukana ammattinäyttelijöitä, jotka avustavat esiintymistaidoissa sekä erilaisten roolien huomaamisessa ja tietoisessa käytössä.

Ilmarisen Kierros I on Mestarikurssien
ensimmäinen osa.

Ilmarisen Kierros II syventää erityisesti
roolien käyttöä työssä.

Esimiesten työtehtävät koostuvat pääsääntöisesti erilaisista roolipeleistä. Ajatellaanpa esimiestä, joka saman päivän aikana joutuu käsittelemään seuraavia tapahtumia: jakaa alaisilleen työtehtäviä, toteuttaa hankalan irtisanomistapauksen, neuvottelee tärkeän asiakkaan kanssa toimituksiin liittyvistä ongelmista, neuvottelee sopimuksesta amerikkalaisen yhteistyökumppanin kanssa, haastattelee työnhakijan, ratkoo eri osastojen välisiä erimielisyyksiä, lohduttaa surevaa alaista perhepiirissä tapahtuneen kuolemantapauksen johdosta, jne.

Ilmarisen kierroksella tehostetaan ja parannetaan yrityksen tai sen jonkin organisaatio-osan, ryhmän, tiimin tai yksilöiden johtamis- ja esimiestaitoja uudelle tasolle. Ilmarisen kierros kehittää organisaatiossa toimivien henkilöiden kykyjä ja toimintaedellytyksiä erilaisissa vuorovaikutus- ja roolitilanteissa. Nämä tilanteet voivat olla yrityksen sisäisiä tilanteita, kuten esimies-alaistilanteet, sisäiset tai ulkoiset neuvottelutilanteet, esiintymistilanteet tai ulkoisia kanssakäymistilanteita.

Koulutus tapahtuu 15-20 hengen ryhmissä, Kalevalan hengessä. Työskentely etenee Seppo Ilmarisen, takojan iän ikuisen opastamana rastilta toiselle, kunnes olemme takoneet Mestarisammon. Tämä sisältää tiedon ja taidon myllyn, josta voi jauhaa ratkaisuja erilaisiin käytännön ongelmatilanteisiin.


Ilmarisen Kierros 

Esimies- ja johtamistaitojen taonta

Kierros I

Siitä Seppo Ilmarinen, takoja iän ikuinen
tunki ainehet tulehen, takehensa alle ahjon,
otti orjat lietsomahan, väkipuolet vääntämähän

Kierros II

Se on Seppo Ilmarinen
päivän kolmannen perästä
kallihiste katsomahan
ahjonsa alaista puolta
Näki sammon syntyväksi
kirjokannen kasvavaksi

Kuvassa esimerkki
Ilmarisen Kierroksesta
.